Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was om het gebruik van eHealth interventies in de zorg (zoals het patiëntenportaal) aan patiënten met constitutioneel eczeem (CE) te bevorderen. Uit dit project blijkt dat zowel zorgverleners als patiënten voordelen zien van het gebruik van eHealth interventies. Er zijn ook een aantal belemmerende factoren, zoals vragen over betrouwbaarheid en veiligheid; vragen over financiën en tekort aan opleiding en training. In het UMC Utrecht, WKZ en Diaconessenhuis is digitale zorg geïmplementeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie en educatie, reminders en feedback en organisatorische strategieën. Het aantal patiënten met CE dat digitale zorg gebruikte was in dit project gemiddeld 26% en steeg gestaag. Uit de vergelijking van volwassen gebruikers en niet gebruikers kwam naar voren dat de portaal gebruikers een hoger opleidingsniveau hadden en zij hoger scoorden op het onderdeel ‘zelfmonitoring en inzicht’. De ernst van de klachten en kwaliteit van leven verschilden niet. Het aantal polikliniekconsulten verschilde niet tussen gebruikers en niet gebruikers.Uit de opbrengstentabel lijkt er nog geen doelmatigheidswinst te zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Contextanalyse: Zowel zorgverleners als patiënten zien voordelen zien van het gebruik van eHealth interventies. Er zijn ook een aantal belemmerende factoren, zoals vragen over betrouwbaarheid en veiligheid; vragen over financiën en tekort aan opleiding en training.

Resultaat implementatie: In het UMC Utrecht, WKZ en Diaconessenhuis is digitale zorg geïmplementeerd. Het aantal patiënten met Constitutioneel eczeem (CE) dat digitale zorg gebruikte was in dit project gemiddeld 26% en steeg gestaag.

Kenmerken portaalgebruikers. Uit de vergelijking van gebruikers en niet gebruikers kwam naar voren dat de volwassen portaal gebruikers een hoger opleidingsniveau hadden en zij hoger scoorden op het onderdeel ‘zelfmonitoring en inzicht’. De ernst van de klachten en kwaliteit van leven verschilden niet. Het aantal polikliniekconsulten verschilde niet tussen gebruikers en niet gebruikers.

Toekomst: Voorwaarde voor landelijke implementatie is de aanwezigheid van een EPD met de portaal-functionaliteiten. Als daaraan is voldaan, kan het portaal geïmplementeerd worden. Daarbij zijn scholing en organisatorische maatregelen nodig. Samenwerking tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgverleners-verenigingen is essentieel in het bevorderen van het gebruik van digitale tools.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Het eczeemportaal voor patiënten met constitutioneel eczeem bestaat uit online monitoring, online zelfmanagement training en e-consulten met een dermatologie verpleegkundige. Na implementatie kunnen face-to-face follow-up consulten bij de dermatoloog worden vervangen door e-consulten met de dermatologie verpleegkundige. Uit de eerder uitgevoerde RCT blijkt dat zorg via het eczeemportaal even goed is als de gebruikelijke zorg, maar goedkoper.

 

Doel:implementatie van het eczeemportaal in tenminste 2 ziekenhuizen (umc en perifeer ziekenhuis) in Nederland, waarbij tenminste 30% van de patiënten gebruik maakt van het eczeemportaal.

 

Doelgroep: het project richt zich op dermatologen, dermatologie verpleegkundigen en hun managers; en op patiënten met constitutioneel eczeem; ook zorgverzekeraars zijn stakeholder in dit project.

 

Afzender. Het eczeemportaal is voorgedragen door de vereniging van dermatologen (NVDV) in het kader van Verstandig Kiezen. Het project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van het UMC Utrecht die eerder het eczeemportaal heeft ontwikkeld en getoetst, in samenwerking met een dermatoloog van het Diakonessnhuis en een implementatiedeskundige. Adviseurs namens de vereniging van dermatologen, de patiëntenvereniging en zorgverzekeraar vormen de klankbordgroep.

 

Implementatiestrategie:de implementatie start met een contexanalyse op basis van de eHit (eHealth implementation toolkit). Vervolgens worden voor de verschillende doelgroepen strategieën op maat ingezet per deelnemende afdeling, gericht op informatie, educatie en training,en structurele inbedding in de organisatie. De implementatiestrategie wordt afgestemd op het proces van herziening van de richtlijn voor eczeem waarin het eczeemportaal een van de aanbevelingen wordt.

 

Evaluatie. In de evaluatie wordt het gebruik van het eczeemportaal in de dagelijkse praktijk geteld. Ook wordt nagegaan welke functionaliteiten worden gebruikt en welke gebruikelijke zorg de patiënten naast het eczeemportaal gebruiken.Daarnaast wordt beschreven wat de kenmerken zijn van patiënten die het portaal gebruiken wat betreft sociaal demografische gegevens, klinische scores, kwaliteit van leven en zelfmanagement. Tenslotte wordt nagegaan wat de invloed is van het eczeemportaal op de DOT producten.

Alle resultaten en de ervaringen van het project worden gerapporteerd. Ook wordt een implementatieplan voorgesteld voor nationale implemenatie van het eczeemportaal.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website