Projectomschrijving

De babysterfte vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte – de zogeheten perinatale sterfte - in Nederland is relatief hoog vergeleken met die in andere Europese landen. De exacte oorzaak hiervan is niet bekend. Door met alle betrokkenen (gyneacologen, neonatologen, kinderartsen, verloskundigen, huisartsen) gezamenlijk gevallen van perinatale sterfte te bespreken kan mogelijk inzicht geven in oorzaken van de perinatale sterfte in Nederland. Ook kan dit de onderlinge samenwerking optimaliseren. In Groningen zijn dergelijke besprekingen (perinatale audits) opgezet en geëvalueerd. Uit voorbereidende interviews werd duidelijk dat een onafhankelijke voorzitter een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van deze delicate bijeenkomsten. In de onderzoeksperiode zijn 64 bijeenkomsten gehouden waaraan 65-75% van de uitgenodigde zorgverlener aan meededen. Huisartsen lieten meestal verstek gaan. De bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd, leidden tot een betere onderlinge samenwerking en tot het identificeren van punten voor verbetering van de zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website