Projectomschrijving

Herhaalde miskramen kunnen tal van oorzaken hebben waaronder de aanwezigheid van een zogeheten gestructureerde gebalanceerde chromosoomafwijking bij één of  beide ouders. Onderzoek hierna, zogeheten karyotypering, is kostbaar. In eerder onderzoek werd aangetoond dat de kans dat er sprake is van zo’n chromosoomafwijking afhankelijk is van de leeftijd van de moeder bij de tweede miskraam, van het totaal aantal miskramen en van het vóórkomen van  miskramen bij familieleden. Deze kennis maakt het mogelijk karyotypering alleen uit te voeren bij paren met een hoog risico op dragerschap van de chromosoomafwijking. In Amsterdam is het effect van de invoering van deze zogeheten selectieve karyotypering onderzocht. Invoering in 4 ziekenhuizen van het gebruik van tal hulpmiddelen waarmee relatief snel en gemakkelijk het risico op dragerschap te bepalen is (elektronisch stroomdiagram, zakkaartje, vragenlijst die de paren vooraf kunnen invullen etc), leidde tot een stijging van het toepassen van selectieve karyotyperingt (bij 76% in plaats van 50% van de paren).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website