Projectomschrijving

Oudere mensen breken relatief vaak hun botten. Onder meer omdat zij vaak lijden aan osteoporose (broze botten). De Nederlandse ziekenhuizen behandelen jaarlijks meer dan 80.000 botbreuken bij mensen van 50 jaar of ouder met osteoporose.

De behandeling van botbreuken kost veel geld. Ook lopen mensen na een botbreuk een hoger risico op andere aandoeningen, en op overlijden.

Osteoporose valt goed op te sporen, en goed te behandelen met medicatie. Zo kan een volgende botbreuk voorkomen worden. Maar dat gebeurt nauwelijks. Vooral omdat het niet systematisch geregeld is.

Voor dit onderzoek wordt in 4 ziekenhuizen een structuur opgebouwd om dat wel systematisch te regelen. Centrale persoon: een nurse practitioner.
Het onderzoek bekijkt of het zo lukt om:

  • minstens 70% van de patiënten met een botbreuk te onderzoeken op
    osteoporose 
  • minstens 70% van de patiënten met osteoporose na 1 jaar de medicatie nog te laten gebruiken

Ook bekijkt het of dit systeem kosteneffectief is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website