Projectomschrijving

TTe hoge zuurstofwaarden zijn geassocieerd met hogere sterfte. In dit project werd op 3 IC’s in Nederland onderzocht wat het effect was van twee strategieën om lagere zuurstofwaarden in het bloed te accepteren:

1.    intensieve voorlichting over risico’s van te veel zuurstof en informatie over aanbevolen streefwaarden, gecombineerd met continue feedback over werkelijk gerealiseerde waarden.
2.    zelfde maatregelen, gecombineerd met actieve beslissingsondersteuning in elektronisch patiënten dossier. Doel was zo veel mogelijk metingen van de zuurstofspanning in het arteriële bloed (PaO2) binnen de in internationale richtlijnen genoemde streefwaarden te krijgen.

T.o.v. de uitgangssituatie leverde de eerste (klassieke) implementatiestrategie een 45% verhoging op van het percentage PaO2 waarden binnen de streefrange.

Toevoeging van een beslissingsondersteuning leverde geen verdere verbetering op van het aantal PaO2 waarden in de gewenste range.

De gemiddelde tijd dat een patiënt kunstmatig beademd moest worden daalde van 11.0 naar 9.2 uur. De kosten van de volledige implementatiestrategie, inclusief beslissingsondersteuning, bedroegen 1.02€ per extra PaO2 waarde binnen range.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website