Projectomschrijving

Bij 15-30% van alle patiënten met darmkanker speelt erfelijke aanleg een rol. Om darmkanker beter te kunnen voorkómen is het belangrijk dat mensen met een verhoogd risico op erfelijke darmkanker verwezen worden voor darmonderzoeken en/of erfelijkheidsonderzoek.

Vooraf aan het onderzoek werd slechts 12-30% van mensen met een verhoogd darmkankerrisico verwezen. Om dit te verbeteren zijn voorlichtingsmaterialen ontwikkeld: patiëntenfolders en een website (www.risco-darmkanker.nl) en voorlichting voor artsen. Het effect hiervan is in 18 ziekenhuizen onderzocht. Na afloop bleek dat niet meer mensen verwezen werden in de 9 ziekenhuizen die de voorlichtingsmaterialen wel hadden gekregen. Dit kwam omdat de voorlichtingsmaterialen weinig werden gebruikt, patiënten er de voorkeur aan gaven advies van hun arts te krijgen, terwijl artsen darmkanker patiënten met een verhoogd risico op erfelijke aanleg niet goed herkenden.

Om de artsen hierbij te ondersteunen hebben de onderzoekers een veel gebruikte gratis app ontwikkeld (I-phone en Android) met een verwijstest.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website