Projectomschrijving

Stoppen met roken is de belangrijkste behandeling die het verergeren van de ongeneeslijke longziekte COPD enigszins kan afremmen. Veel rokers hebben ondersteuning nodig om een stoppoging langdurig vol te houden. Er is een methodiek ontwikkeld waarmee de roker vanuit de huisartspraktijk ondersteund kan worden. In Nijmegen is onderzocht of een actieve training van huisartsenpraktijken in deze methodiek (kosten)effectief is. De bedoeling hierbij was 75 huisartsenpraktijken te trainen waarna onderzocht zou worden of hierna in die praktijken meer rokende COPD-patiënten  zouden stoppen dan in praktijken waar geen training was gegeven. Doordat in de praktijken te weinig COPD-patiënten bereid bleken mee te doen aan het onderzoek, is het project gestopt zonder dat de vraagstelling beantwoord kon worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website