Projectomschrijving

Zo’n 30% tot 50% van de mensen die een operatie onder algehele narcose ondergaat, krijgt na de operatie last van misselijkheid en overgeven. De kans hierop is te voorspellen aan de hand van een aantal kenmerken van de patiënt en de soort operatie. De kans op misselijkheid na de operatie is te verkleinen door tijdens de narcose bepaalde medicijnen toe te dienen. In Utrecht is onderzocht of de anesthesioloog het toedienen van de medicijnen die misselijkheid moeten voorkomen aanpast als hij/zij tijdens de operatie het voorspelde risico van de patiënt op misselijkheid getoond krijgt. Dit bleek inderdaad het geval. Anesthesiologen gaven meer van deze medicijnen als zij de melding kregen dat het een patiënt betrof met een verhoogd risico op misselijkheid. Echter, dit ging niet gepaard met een afname van het aantal patiënten dat na de operatie daadwerkelijk misselijk was. Mogelijk was de dosis van de toegediende medicijnen te laag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website