Projectomschrijving

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor luchtweginfecties.
Het onnodig voorschrijven van antibiotica kan komen door onbekendheid met de laatste inzichten, druk van de patiënt of gewoonte. Een nadeel van antibioticagebruik is dat bacteriën ongevoelig raken voor antibiotica. Scholing voor huisartsen en inzicht in hun eigen voorschrijfgedrag kunnen het voorschrijven van antibiotica verbeteren. Maar vaak vallen huisartsen weer gedeeltelijk terug in hun oude routine.
Met deze studie bekijken we of we voorschrijven blijvend kunnen verbeteren met een verbeterplan binnen de praktijkaccreditering. Veel huisartspraktijken doen de praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsengenootschap. Met verbeterplannen en toetsing werken ze doorlopend aan kwaliteitsverbetering. Per praktijk bekijken we hoeveel en welke antibiotica er worden voorgeschreven, en bij welke patiënten huisartsen onterecht antibiotica voorschrijven. We maken een verbeterplan voor de praktijk en na 1 en 2 jaar doen we dezelfde metingen om te kijken in hoeverre het voorschrijven van antibiotica verbeterd is. Een evaluatie van de kosten maakt onderdeel uit van deze studie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website