Projectomschrijving

Doel
Deze studie onderzoekt of het gebruik van een klinische beslisregel op de Spoedeisende Hulp bij patiënten met een urineweginfectie met koorts het aantal ziekenhuisopnames kan verminderen zonder dat dit de klinische uitkomst nadelig beïnvloedt. Ook wordt onderzocht of hiermee de totale ziekenhuiskosten kunnen worden gereduceerd.

Doelgroep
Aan dit onderzoek nemen 7 ziekenhuizen uit de Leidse regio, Den Haag en Gouda deel.

Werkwijze
De deelnemers worden op basis van hun score op de beslisregel thuis of in het ziekenhuis behandeld. Ook worden bloed- en urinemonsters afgenomen en de klinische uitkomst gedurende 3 maanden geëvalueerd.

Verwachte resultaten
De resultaten van dit onderzoek worden over 2 jaar verwacht. Dit kan leiden tot een nieuw protocol voor het beleid bij urineweginfecties met koorts op de Spoedeisende Hulp. Tevens kan deze beslisregel de leidraad voor huisartsen worden om te bepalen welke patiënt met een urineweginfectie met koorts naar het ziekenhuis moet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website