Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Implementatie Fellow MUMC+ Maastricht maakte onderdeel uit van de staf van de afdeling Patiënt en Zorg. Deze RVE is niet gekoppeld aan een vakgroep, maar bestaat uit ziekenhuisoverstijgende divisies zoals Transmurale Zorg, Patiëntzorg, Kwaliteit en Veiligheid, en Zorg en Leren. Daarnaast was de Implementatie Fellow ingebed in de School Caphri, de School for Public Health and Primary Care Research. Als senior onderzoeker participeerde de Implementatie Fellow in het Caphri onderzoeksprogramma “Implementation of Evidence” van prof. T. van der Weijden.

 

De fellow heeft diverse rollen en taken binnen het MUMC+ vervuld en heeft veel bereikt in de inbedding van haar functie. Voor ronde 2011 en 2013 zijn 4 projectideeën, dus in totaal 8, bij het ZonMw Doelmatigheidsonderzoek deelprogramma Implementatie door de Fellow ingediend. In ronde 2013 is een van die projectvoorstellen gehonoreerd. Deze studie loopt nu en wordt door de Fellow, in de rol van co-promotor, begeleid.

 

De ex-implementatie Fellow maakt nog steeds onderdeel uit van Patiënt en Zorg, maar resulteert nu als 0,5 fte staffunctionaris onder de sub-afdeling Kwaliteit en Veiligheid, met als taak adviseren in implementatie en onderzoek van implementatie van vernieuwingen in het MUMC+, zoals de invoering van de VMS thema’s, de nieuwe visie op zorg en operational excellence. Daarnaast heeft ze een 0,1 fte aanstelling bij school CAPHRI als senior onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Implementation of evidence.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelen van het fellowship:

1. De implementatiefellow dient gedurende het fellowship minimaal 2 project ideeën voor implementatieonderzoek in binnen het programma doelmatigheid van ZonMw

2. De implementatiefellow adviseert clinici over implementatie onderzoek.

3. De implementatiefellow adviseert clinici en andere zorg professionals binnen het eigen centrum en de regio over het structureel invoeren van veranderingen in de zorg.

 

ad 1.

In totaal werden 8 projectideeen door de Fellow (mede) ingediend. Dit heeft geleid tot honorering van een van die projectideeen in Ronde 2013, namelijk; "A randomized controlled trial of a stepped implementation strategy that aims at the normalization of the Enhanced Recovery After Surgery programme in major gynaecological surgery”.

 

ad 2.

De fellow was betrokken bij 8 projectideeën bij het ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek deelprogramma Implementatie (ronde 2013), waarvan enkele volledig zelfstandig door de fellow geinitieerd en uitgewerkt, en waarvan zij bij de overige voorstellen een belangrijke faciliterende rol als co-auteur of adviseur heeft gespeeld.

De ex-fellow is betrokken bij verschillende promotie-trajecten als copromotor:

F. Gilissen en S. Ament, de 2 promovendi die het sustainability project, een door ZonMw Doelmatigheidsprogramma gehonoreerde subsidie aanvraag uitvoeren.

N. de Meij, een verpleegwetenschapper die een MUMC+ promotietraject “kwaliteit van zorg pijnbestrijding” doorloopt.

V. Smit-fun, een anesthesist die een MUMC+ promotietraject “strategieën om perioperative adverse events te reduceren” doorloopt.

J. de Groot, een basisarts die promoveert op het bovengenoemde project dat door de Fellow zelf is binnen gehaald.

 

ad 3.

De Implementatie Fellow heeft binnen het ziekenhuis structureel overleg als staffuntionaris met de stafgroep Verpleging en stafgroep Kwaliteit en Veiligheid. De Implementatie Fellow heeft binnen dit overleg een adviserende functie met betrekking tot implementeren van veranderingen in de zorg.

De fellow is betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten waar zij kennis over implementation science doorgeeft aan arts-assistenten in opleiding en aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Er is samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland, Hoge School Zuyd, CZ zorgverzekeraar en Tulser, organisatie en adviesbureau om de mogelijkheden voor implementatieonderzoek.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Implementatie Fellow maakt onderdeel uit van de staf van een van de acht Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) binnen het MUMC+: de RVE Patiënt en Zorg. Deze RVE is niet gekoppeld aan een vakgroep, maar bestaat uit ziekenhuisoverstijgende divisies zoals Transmurale Zorg, Patiëntzorg, Kwaliteit en Veiligheid, en Zorg en Leren. Daarnaast is de Implementatie Fellow ingebed in de School Caphri, de School for Public Health and Primary Care Research. Als senior onderzoeker participeert de Implementatie Fellow in het Caphri onderzoeksprogramma “Implementatie of Evidence”. Prof. T. van der Weijden is door IQ Healthcare aangewezen als persoonlijke begeleider van de Implementatie Fellow. Deze begeleiding is vormgegeven in een structureel 2-wekelijks overleg. De fellow heeft diverse rollen en taken binnen het MUMC+ en heeft al veel bereikt in de inbedding van haar functie. Het 2e jaar zijn er, net als in het 1e jaar, 4 projectideeën bij het ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek deelprogramma Implementatie (ronde 2013) door de Fellow ingediend.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De fellow is betrokken bij 4 projectideeën bij het ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek deelprogramma Implementatie (ronde 2013), waarvan een volledig door de fellow is geschreven, en waarvan zij bij 3 voorstellen een belangrijke faciliterende rol als co-auteur of adviseur heeft gespeeld.

 

De Implementatie Fellow heeft op dit moment binnen het ziekenhuis structureel overleg met stafgroep Verpleging en stafgroep Kwaliteit en Veiligheid. De Implementatie Fellow heeft binnen dit overleg een adviserende functie met betrekking tot implementeren van veranderingen in de zorg.

 

Promotie trajecten

- de Fellow is copromotor van F. Gilissen en S. Ament, de 2 promovendi die het sustainability project, een door ZonMw Doelmatigheidsprogramma gehonoreerde subsidie aanvraag gaan uitvoeren.

- De Fellow is copromotor van N. de Meij, een verpleegwetenschapper die een MUMC+ promotietraject “kwaliteit van zorg pijnbestrijding” doorloopt

- de Fellow is copromotor van V. Smit-fun, een anesthesist die een MUMC+ promotietraject “strategieën om perioperative adverse events te reduceren” doorloopt.

 

Onderwijsactiviteiten

De fellow is betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten waar zij kennis over implementation science doorgeeft aan arts-assistenten in opleiding en aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

 

Samenwerking met de regio

Er is samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland, Hoge School Zuyd, CZ zorgverzekeraar en Tulser, organisatie en adviesbureau om de mogelijkheden voor implementatieonderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mevrouw Maessen is vast aangesteld aan het MUMC+, en heeft jarenlange ervaring als 'change agent' in projecten naar verbeteren van de kwaliteit van de peri-operatieve zorg. Zij is geleidelijk ook als onderzoeker naar implementatie gaan kijken, met als resultaat dat zij vorig is grpromoveerd op een groot multicentre implementatieproject.

 

Zij is een bekende figuur in het MUMC+, kent vele afdelingen en medewerkers en heeft een passie voor implementatie, met name voor het bestendigen van reeds bereikte implementatiesuccessen. Zij wil zich graag verder bekwamen in implementatieonderzoek en haar kennis ook verder doorgeven binnen andere stafleden van het MUMC+.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website