Projectomschrijving

De richtlijn ”Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers” (EDOMAH-richtlijn) is in de afgelopen jaren ontwikkeld en en effectief gebleken voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Grotere zelfstandigheid van de ouderen en competentere mantelzorgers  leiden tot een verbeterde stemming, gezondheidstoestand en kwaliteit van leven. Bovendien bleek deze interventie kosteneffectief en besparend: er werd minder gebruik gemaakt van gezondheidszorgdiensten en zorgvoorzieningen en het aantal uren geleverde mantelzorg bleek afgenomen. In de praktijk worden thuiswonende ouderen met dementie nog weinig naar deze nieuwe vorm van  ergotherapie aan huis verwezen en ook lang niet alle ergotherapeuten in Nederland zijn al in deze nieuwe ergotherapie behandeling geschoold. Het doel van dit implementatieproject is daarom het implementeren van deze richtlijn zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden. Door informatie, voorlichting en scholing aan artsen en verpleeghuis managers kan deze methode de zorg verbeteren en kosten besparen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website