Projectomschrijving

Het implementatiefellowship van het LUMC beoogt in de periode van 2010-2012 bij te dragen aan een bredere maatschappelijke toepassing van in het LUMC en daarbuiten aanwezige kennis en kunde,
door:

  1. Het opzetten van een implementatiekennis infrastructuur binnen het LUMC. Hiertoe zijn onder andere de LUMC brede Commissie Implementatie en het ‘loket implementatie’ voor advisering bij implementatieonderzoek ingesteld.
  2. Het geven van een kennisimpuls op het gebied van implementatieonderzoek. Om dit doel te bereiken zijn diverse onderzoeksvoorstellen op het gebied van het implementatieonderzoek geschreven, waarvan er inmiddels 3 gehonoreerd zijn. Daarnaast zijn er bij verschillende lopende onderzoeken en onderzoeksvoorstellen implementatie-adviezen gegeven, is een scholing over implementatie en implementatieonderzoek aangeboden in de cursus Doelmatigheidsonderzoek van het LUMC en zijn diverse PR activiteiten ondernomen (o.a. artikelen in huisbladen en intranet van het LUMC).
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website