Projectomschrijving

In de periode van 2010-2013 heeft het implementatiefellowship geleid tot de volgende resultaten:

 • In 2010 is de projectgroep Implementatie ingesteld en is de consultfunctie ten aanzien van implementatieonderzoek gerealiseerd.
 • Vanuit mijn functie als fellow heb ik allerlei activiteiten ondernomen om een kennisimpuls te geven aan implementatieonderzoek door o.a.
  • onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen (mee) te schrijven (n=14, waarvan er 7 zijn gehonoreerd [4 door ZonMw])
  • het leiden van een 4-tal implementatieonderzoeksprojecten
  • het actief adviseren bij de uitvoering van een aantal implementatieonderzoeken (n=6)
  • publiceren over implementatieonderzoek (n=5)
 • Daarnaast verzorg ik scholing over implementatie voor o.a. verpleegkundigen en paramedici en start er in het cursusjaar 2013-14 een onderwijsleerlijn 'Patiëntveiligheid en kwaliteit' voor studenten geneeskunde, waarin implementatie is ingebed. Dit onderwijs zal ik gaan verzorgen.
 • Tijdens het fellowship is in 2011 een minisymposium georganiseerd over implementatieonderzoek.
 • Als afsluiting van het fellowship heb ik een symposium georganiseerd (november 2013) over Kwaliteit en Implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website