Projectomschrijving

 

 

In

de periode van 2010-2013 heeft het implementatiefellowship geleid tot de

volgende resultaten.

 

In

2010 is de projectgroep Implementatie ingesteld en is de consultfunctie ten

aanzien van implementatieonderzoek gerealiseerd.

 

Vanuit

mijn functie als fellow heb ik allerlei activiteiten ondernomen om een

kennisimpuls te geven aan implementatieonderzoek door o.a.

onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen (mee) te schrijven (n=14, waarvan er

7 zijn gehonoreerd [4 door ZonMw]), het leiden van een 4-tal

implementatieonderzoeksprojecten, het actief adviseren bij de uitvoering van

een aantal

 

implementatieonderzoeken

(n=6) en publiceren over implementatieonderzoek (n=5). Daarnaast verzorg ik

scholing over implementatie voor o.a. verpleegkundigen en paramedici en start

er in het cursusjaar 2013-14 een onderwijsleerlijn “Patiëntveiligheid en

kwaliteit” voor studenten geneeskunde, waarin implementatie is ingebed. Dit

onderwijs zal ik gaan verzorgen.

 

Tijdens

het fellowship is in 2011 een minisymposium georganiseerd over

implementatieonderzoek. Als afsluiting van het fellowship heb ik een symposium

georganiseerd (november 2013) over Kwaliteit en Implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website