Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting na afronding

In het kader van de campagne Verstandig Kiezen hebben de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en ZonMw de Verstandige Keuzes bij Interne Geneeskunde ontwikkeld. Dit project is gericht op de implementatie van deze verstandige keuzes op de spoedeisende hulp (SEH).

 

Samenvatting bij start

De NIV formuleerde tien Verstandige Keuzes bij Interne Geneeskunde. Dit zijn door wetenschappelijk onderzoek bewezen aanbevelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling om niet-gepaste zorg te voorkomen. Deze verstandige keuzes zijn nog niet optimaal in de zorg geïntegreerd.

Om vaker te werken volgens de verstandige keuzes worden in dit project patiënten op de SEH met een folder geïnformeerd over de verstandige keuzes van de interne geneeskunde. De keuzes die van toepassing zijn op de SEH zijn 'Voorkom het plaatsen van een urineverblijfskatheter bij stabiele patiënten op de SEH die zelf nog kunnen plassen', 'Maak geen standaard röntgenfoto van de buik en de borstkas bij volwassen patiënten met acute buikpijn' en 'Bij het bespreken van de behandeling met de patiënt ook de behandelbeperkingen bespreken'. Het afzien van een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld reanimeren, is een behandelbeperking. Ons doel was om patiënten op de SEH door middel van een folder te betrekken in de besluitvorming van deze verstandige keuzes.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hiervoor is een folder ontwikkeld voor patiënten en mantelzorgers, welke zowel op papier als elektronisch beschikbaar was voor alle patiënten die zich melden voor de interne geneeskunde op de SEH. De huidige werkdruk op een Nederlandse SEH is echter de laatste jaren extreem hoog, hierdoor was het praktisch niet mogelijk om de folder te laten uitdelen door verpleegkundigen. Uiteindelijk is de folder ook onvoldoende uitgedeeld door de artsen. Het uitdelen van de folder heeft dan ook niet gezorgd voor een verhoging in het volgen van de verstandige keuzes, maar gelukkig bleek uit de metingen dat deze al in het merendeel van de gevallen gevolgd werden. Enkele patiënten die de aanvullende folder over behandelbeperkingen hebben gelezen geven aan dat de folder heeft geholpen in de gezamenlijke besluitvorming.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft na raadpleging van de deelspecialistische verenigingen 10 verstandige keuzes vastgesteld. Verstandige keuzes zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor medisch specialisten en patiënten, welke zijn bedoeld als stimulans om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is voor de individuele patiënt op het juiste moment. Deze verstandige keuzes zijn echter nog niet in alle ziekenhuizen optimaal geïmplementeerd. Het doel van dit onderzoek is om patiënten op de SEH door middel van een folder te betrekken in de besluitvorming van de verstandige keuzes. De verstandige keuzes op de SEH zijn (2) Voorkom het plaatsen van een urineverblijfskatheter bij stabiele patiënten op de SEH die zelf nog kunnen plassen, (5) Maak geen standaard röntgenfoto van de buik en de borstkas bij volwassen patiënten met acute buikpijn en (10) Bij het bespreken van de behandeling met de patiënt ook de behandelbeperkingen bespreken. Het afzien van een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld reanimeren, is een behandelbeperking.

 

Methoden

In een prospectieve, multicenter interrupted time series analyse met een frequentie van 1 meting per 14 dagen gedurende 6 maanden, willen wij patiëntenfolders implementeren in ziekenhuizen in Amsterdam, Utrecht en omgeving ter bevordering van de implementatie van de verstandige keuzes op de SEH. Het streven is dat elke patiënt gepresenteerd voor de Interne Geneeskunde op de SEH één folder krijgt over de bovenstaande verstandige keuzes op de SEH.

 

Uitkomstmaten

De eindpunten van verstandige keuzes 5 en 10 zijn respectievelijk het aantal röntgenfoto’s van de buik en de borstkas bij patiënten op de SEH met acute buikpijn en het percentage opgenomen patiënten vanaf de SEH waarbij het wel of niet aanwezig zijn van behandelbeperkingen is ingevuld. Bij verstandige keuze 2 zijn enkele uitzonderingen waarbij een stabiele patiënt een terechte indicatie heeft voor een urineverblijfskatheter, daarom moet met statusonderzoek per patiënt bepaald worden of de indicatie terecht is.

Aanvullend wordt het gebruik van de patiëntenfolders zelf bepaald door in enkele ziekenhuizen aan alle patiënten, op de dag van de meting, de volgende vragen te stellen over verstandige keuze 2 en 10:

1. Heeft u de folder met betrekking tot de verstandige keuzes gekregen?

2. Heeft u of uw familie / mantelzorger deze folder gelezen?

3. Is de inhoud met betrekking tot de urinekatheter met u besproken?

4. Is de inhoud met betrekking tot de behandelbeperkingen met u besproken?

Deze data zal worden weergeven in een zogenaamde “Cascade of Care”. De eerste kolom betreft alle patiënten waarop de verstandige keuze van toepassing is (100%), de tweede kolom het percentage patiënten dat de folder gekregen heeft en de derde kolom het percentage patiënten van de tweede kolom, die de folder hebben gelezen. De vierde kolom het percentage per verstandige keuze, waarbij een gesprek is gevoerd over deze keuze. De vijfde kolom is het percentage van het totaal aantal patiënten, waarbij desbetreffende verstandige keuze ook gevolgd is. Het streven is dat voor alle kolommen minimaal 90% gehaald wordt.

 

Conclusie

Indien onze patiëntenfolders op de SEH effectief zijn is dit een tool voor verdere implementatie in heel Nederland. Voor verdere disseminatie kunnen ook de bevorderende en belemmerende factoren uit het huidige projectvoorstel worden gebruikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website