Projectomschrijving

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) formuleerde 'Verstandige keuzes'. Dit zijn door wetenschappelijk onderzoek bewezen aanbevelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling om onnodige zorg te voorkomen. Deze verstandige keuzes zijn nog niet optimaal in de zorg geïntegreerd.
Om vaker te werken volgens de verstandige keuzes worden in dit project patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) met een folder geïnformeerd over de verstandige keuzes van de interne geneeskunde. Deze keuzes zijn 'Voorkom het plaatsen van een urineverblijfskatheter bij stabiele patiënten op de SEH die zelf nog kunnen plassen', 'Maak geen standaard röntgenfoto van de buik en de borstkas bij volwassen patiënten met acute buikpijn' en 'Bij het bespreken van de behandeling met de patiënt ook de behandelbeperkingen bespreken'. Het afzien van een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld reanimeren, is een behandelbeperking.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website