Projectomschrijving

Voor huisartsen is een longembolie een relatief zeldzame ziekte. Tegelijk is het een diagnose die niemand wil ‘missen’, omdat het potentieel dodelijk kan zijn. In de dagelijkse praktijk van de huisarts is een longembolieverdenking dus een vaak terugkerend dilemma. Eerder onderzoek liet zien dat huisartsen bij zeker de helft van de patiënten met een verdenking op longembolie dit veilig kunnen uitsluiten door het toepassen van een klinische beslisregel en een D-dimeer test. Deze werkwijze is ook recent in de richtlijn voor huisartsen opgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat deze patiënten voor verdere diagnostiek naar het ziekenhuis moeten worden verwezen, zoals tot voor kort gebruikelijk was.
In dit implementatieproject zijn huisartsen ondersteund om voortaan te werken volgens de nieuwe richtlijn. In ons onderzoek had zelfs 71% van de patiënten met een verdenking een laag risico. In deze groep kan de huisarts veilig de diagnose direct tijdens het consult zonder verwijzing naar het ziekenhuis verwerpen: tijdens de 3 maanden volgend op dit consult kreeg uiteindelijk slechts 1.4% toch een longembolie, een percentage dat gelijk is aan het percentage gemiste longemboliegevallen op een scan. Huisartsen beschouwen de werkwijze als veilig en passend bij hun taken. Verdere toepassing in de praktijk wordt bereikt door betere beschikbaarheid van de D-dimeer test en het ontwikkelen van een app of webtool voor interactieve beslissingsondersteuning tijdens het consult van de huisarts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website