Projectomschrijving

Vrouwen die na een eerdere keizersnede een keuze moeten maken over de manier van bevallen werden in het verleden vaak onvoldoende voorgelicht en betrokken bij de keuze. Bovendien was de praktijkvariatie (het verschil in beleid tussen ziekenhuizen) heel groot.  In de SIMPLE II studie werd een keuzehulp  met een predictiemodel dat de individuele kans op een vaginale bevalling uitrekent ontwikkeld en onderzocht. Daaruit bleek een betere risicoselectie en grotere patiënt betrokkenheid.

Dit project richtte zich op de landelijke invoer. De keuzehulp is in 4 talen aan de landelijke richtlijn toegevoegd  en nu in 36 ziekenhuizen ingevoerd. De praktijkvariatie was in de voormeting 1.5- 1.9 keer zo groot als daarna. Dat betekent dat het beleid in Nederland nu in de verschillende ziekenhuizen beter overeenkomt. Het aantal vrouwen dat vaginaal bevalt is met 7% afgenomen maar het aantal ernstige complicaties bij moeder en kind is met 30% afgenomen.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website