Projectomschrijving

In dit project wordt het effect gemeten van de toepassing van de richtlijn voor kinderen die de de acute hulp bezoeken. Het gaat om het stellen van de diagnose bij kinderen met koorts, met een risico op ernstige infecties, en voor kinderen met braken/diarree met een risico op uitdroging. Bij de interventiegroep laat de verpleegkundige alvast bloed-/urineonderzoek en of een thoraxfoto (bij kinderen met koorts) uitvoeren, of de verpleegkundige start alvast vochttoediening (bij kinderen met braken/diarree). De kinderen uit de controlegroep gaan voor beoordeling naar de arts.

Het effect van de toepassing van de regels wordt gemeten door het aantal kinderen dat een correcte diagnose krijgt, de duur van het bezoek aan de acute hulp, en het aantal verrichtingen en behandelingen te vergelijken. Hierbij worden ook de kosten van verrichtingen en behandelingen in de twee strategieën vergeleken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website