Projectomschrijving

In dit project werd de (kosten)effectiviteit van de cursus HypoBewust vergeleken met gebruikelijke poliklinische zorg. De cursus richt zich op diabetespatiënten die problemen hebben met lage bloedglucosewaarden (hypo’s). Voor deze groep, circa 30% van insulinebehandelde patiënten, bestaat nog geen gestructureerd zorgaanbod.

Ernstige hypo’s kunnen resulteren in verwardheid en coma en gaan gepaard met kosten als gevolg van extra contact met de arts, bezoek aan de eerste hulp, ziekenhuisopname en/of arbeidsverzuim. Hypobewust leert patiënten vaardigheden aan om hypo’s te voorkomen, ze eerder op te merken en er beter mee om te gaan. De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten, gecombineerd met een online omgeving.
Het onderzoek vond plaats in 8 ziekenhuizen met metingen tot 1 jaar na de cursus. Cursusdeelnemers bleken minder ernstige hypo’s te hebben, hun gevoeligheid voor hypo-signalen nam toe en hun zorgen over hypo’s namen af. Helaas bleek de cursus geen kostenbesparing voor de maatschappij op te leveren.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website