Projectomschrijving

Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van (nieuwe) medische technologie moet er idealiter ook aandacht zijn voor de morele en ethische effecten van die technologie. In Nijmegen is onderzocht in hoeverre de methode van ‘interactieve evaluatie’ hiervoor een geschikt instrument is. Hierbij verzamelt een ‘moderator’ via gesprekken met alle betrokkenen de opvattingen, knelpunten en mogelijke oplossingen die er bestaan ten aanzien van de ethische aspecten van de betreffende technologie. Vervolgens leveren alle betrokkenen hierop nog eens commentaar. Dit leidt uiteindelijk tot een aantal conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de betreffende technologie. Interactieve evaluatie bleek geschikt om inzicht te krijgen in de ethische aspecten van het gebruik van ECMO, een hart-longmachine voor pasgeborenen. De ethische discussiepunten die hierbij werden aangedragen toonden veel overeenkomst met die uit een interactieve evaluatie van CI, het implanteren van een gehoorapparaatje bij zeer jonge, dove kinderen. Deze overeenkomst ondersteunt de bruikbaarheid van interactieve evaluatie als instrument.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website