Projectomschrijving

Suboptimale overdracht van Intensive Care (IC) patiënten kan resulteren in IC-heropnames en vermijdbare sterfte. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal IC-heropnames en het aantal overleden patiënten na IC-ontslag varieert tussen ziekenhuizen in Nederland. Tevens is de overdracht van IC-patienten naar verpleegafdelingen verschillend georganiseerd in ziekenhuizen.
Door meer aandacht te besteden aan dit overdrachtsproces kunnen IC-heropnames, schade en zelfs overlijden van patiënten worden voorkomen. Alleen in Nederland kan er 1,5 miljoen euro per jaar worden bespaard door het verminderen van het aantal IC-heropnames. Duidelijke ontslagcriteria en goede communicatie tussen IC en verpleegafdeling zijn cruciaal.
Hierbij zijn teamtrainingen en wederzijdse stages om de communicatie en samenwerking tussen de IC en algemene verpleegafdelingen te verbeteren van belang. Tevens kunnen afspraken met zorgverzekeraars worden gemaakt over het investeren van de kostenbesparingen als resultaat van het reduceren van heropnames in kwaliteit en veiligheid (‘shared savings’).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website