Projectomschrijving

Een mogelijke manier om publicatiebias en selectieve uitkomst rapportage te signaleren is het registreren van klinische onderzoeken vanaf hun startdatum in een openbaar trialregister. Als de belangrijkste kenmerken van een onderzoek (zoals onderzoeken vanaf hun startdatum in een openbaar trialregister. Als de belangrijkste kenmerken van een onderzoek (zoals het doel en de opzet van het onderzoek, het beoogde aantal patiënten, de bestudeerde uitkomsten, de beoogde startdatum en de namen van alle sponsors) worden vastgelegd in een voor iedereen toegankelijk register, wordt algemeen bekend wat het doel van een onderzoek is en wanneer deze naar verwachting wordt afgerond. Hierdoor wordt het onderzoekers onmogelijk gemaakt om uitkomsten bij te stellen, door bijvoorbeeld alleen significante resultaten te rapporteren. Tevens kan registratie helpen onnodig dubbel researchwerk, en financiering daarvan, te verminderen en worden patiënten en artsen beter geïnformeerd over toegang tot nieuwe therapieën in onderzoeksverband.
Dit waren dan ook de belangrijkste beweegredenen voor het oprichten van het Nederlands Trialregister (NTR).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website