Projectomschrijving

Jonge kinderen met een liesbreuk aan een kant hebben in 1 op de 8 gevallen ook een liesbreuk aan de andere kant. Deze liesbreuk wordt vaak pas later zichtbaar en wordt dan geopereerd tijdens een tweede operatie met tweede narcose. Aan deze operatie en narcose zitten extra risico's en kosten, die we kunnen voorkomen door tijdens de eerste liesbreukoperatie direct de andere kant te opereren (= contralaterale exploratie). Als daar een liesbreuk zit, kan deze gelijk worden behandeld. Bij 7 op de 8 kinderen zien we echter geen liesbreuk en is de operatie van de andere lies onnodig.

Het doel van deze studie is het bestuderen van de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van contralaterale exploratie tijdens een eenzijdige liesbreukoperatie bij kinderen. Kinderen jonger dan 6 maanden hebben de grootste kans om ook een liesbreuk aan de andere kant te hebben. Bij deze kinderen wordt onderzocht of de voordelen van exploratie opwegen tegen de mogelijke risico's en nadelen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website