Projectomschrijving

In een ziekenhuis is goed de handen wassen belangrijk om (overdracht van) infecties te voorkomen. Richtlijnen schrijven voor wanneer en hoe personeelsleden hun handen dienen te wassen. Deze richtlijnen worden vaak niet opgevolgd. In Nijmegen is het effect getest van twee strategieën om het opvolgen van de richtlijnen voor handhygiëne te verbeteren. De ene strategie maakte gebruik van voorlichting (o.a. posters, folders, website), en confrontatie met resultaten van metingen. De andere strategie speelde bovendien in op sociale processen, zoals leiderschap binnen een team, voorbeeldgedrag, samen normen en doelen afspreken. Beide strategieën verbeteren het opvolgen van de richtlijnen, zowel op korte als op lange termijn. De strategie die inspeelt op de sociale processen levert het beste resultaat op. Het aantal momenten met correcte handhygiëne nam hierbij toe van 20% naar 52%. Verhogen van de correctie handhygiëne is snel kosteneffectief door de daling van het aantal ziekenhuisinfecties die dit oplevert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website