Projectomschrijving

Vanwege beperkte informatie over de inzet van hulphonden bij epilepsiepatiënten heeft het ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven om subsidie te verlenen voor onderzoek naar de kosteneffectiviteit van epilepsiehonden. De resultaten van het onderzoek dienen bruikbaar te zijn voor een advies door Zorginstituut Nederland aan het ministerie van VWS over vergoeding van epilepsiehonden vanuit het basispakket.

Werkwijze

Voordat dit onderzoek kon starten, is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de beperkingen en mogelijkheden van onderzoek. Dit leverde een onderzoeksopzet op die zowel toereikend als haalbaar is. Op basis daarvan kon ZonMw de EPISODE trial (EPIlepsy SuppOrt Dog Effectiveness trial) honoreren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website