Projectomschrijving

Een aanzienlijke groep vrouwen vanaf 55 jaar gebruikt incontinentiemateriaal voor urine incontinentie, terwijl dit volgens de richtlijnen niet de aangewezen zorg voor hen is. Via effectieve behandelingen zouden ze minder last kunnen krijgen van incontinentie. In dit onderzoek is gekeken of de inzet van een continentieverpleegkundige ervoor zou kunnen zorgen dat méér van de vrouwen die nu incontinentiemateriaal gebruiken op een wijze die niet conform de richtlijnen is, daadwerkelijk profiteren van effectieve behandelingen. Nagegaan is wat de gezondheidswinst was voor een groep vrouwen die een jaar lang zorg van de verpleegkundige kregen én een groep vrouwen die dit niet kregen. Ook is onderzocht welke kosten beiden groepen vrouwen maakten. Er bleek geen gezondheidswinst voor vrouwen die zorg van de verpleegkundige kregen. Deze zorg kostte wel meer. Kanttekening: deelneemsters hadden een relatief slechte prognose. Bij vrouwen met een goede prognose kan de zorg mogelijk wel tot gezondheidswinst leiden.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website