Projectomschrijving

Borderline persoonlijkheidsstoornis  is een veel voorkomende psychische aandoening  die het leven van de patiënt in vele aspecten ernstig belemmerd. Schematherapie is een behandeling die naast het bestrijden van de symptomen ook beoogt de persoonlijkheid van de patiënt blijvend te veranderen. Op individuele basis is al gebleken dat deze therapie zeer effectief is. In het huidige onderzoek zal vergeleken worden of de therapie ook wanneer aangeboden in groepsverband leidt tot goede resultaten. Niet alleen kan schematherapie in groepsverband efficiënter worden aangeboden, ook kunnen groepsprocessen leiden tot een verhoogde effectiviteit in vergelijking met de individuele vorm. Behalve de vergelijking tussen twee verschillende vormen van groeps-schematherapie onderling zal er in deze studie ook onderzocht worden of deze therapie beter is dan de behandeling die patiënten gewoonlijk krijgen. Daarbij zal bovendien onderzocht worden of de therapie ook als kosteneffectief beschouwd mag worden, dit zowel enkel binnen Nederland alsook in internationaal verband.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website