Projectomschrijving

Persoonlijkheidsstoornissen zijn stoornissen waarbij mensen door kenmerkende karaktereigenschappen telkens vastlopen in hun dagelijks leven en kampen met chronische emotionele problemen. Lange tijd werden persoonlijkheidsstoornissen onbehandelbaar geacht. Schematherapie blijkt echter een effectieve behandeling voor (jong)volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze studie onderzoekt of schematherapie, aangepast voor ouderen en verrijkt met psychomotore therapie, de kwaliteit van leven en het emotioneel welbevinden verbeterd van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis in vergelijking met gebruikelijke zorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website