Projectomschrijving

Bij veel psychiatrische aandoeningen spelen persoonlijkheidskenmerken een (onderhoudende) rol. Wanneer behandeling voor mentale klachten niet verbetert m.b.v. een klachtgerichte behandeling, kan schematherapie verrijkt met psychomotore therapie bij ruwweg een derde van de ouderen die verwezen worden naar de GGZ een waardevolle aanvulling zijn om de ernst van deze klachten te verminderen en het algemeen welbevinden te vergroten (al zijn de effecten bescheiden). Anders gezegd, inzichtgevende psychotherapie werkt ook bij ouderen! Ouderen zelf zijn enthousiast over deze behandeling en haken veel minder snel af dan jongvolwassenen die deze behandeling aangeboden krijgen. Daarentegen lijkt de mate waarin ouderen van deze behandeling profiteren wel kleiner dan de mate waarin jongvolwassenen hiervan kunnen profiteren. In dit onderzoek werden tevens aanwijzingen gevonden dat het aannemelijk is dat hierdoor de kosten voor de maatschappij en gezondheidszorg op termijn verminderen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website