Projectomschrijving

Gezamenlijke medische consulten (GMC’s) zijn een serie van patiënt-arts consulten, in aanwezigheid van een groep van 6-12 medepatiënten. Bij neuromusculaire patiënten vervangen deze groepsconsulten de jaarlijkse controle consulten. Dezelfde onderwerpen die tijdens een individueel consult besproken worden komen tijdens het GMC aan bod. Deze nieuwe vorm van consultvoering kan meerwaarde opleveren voor neuromusculaire patiënten en hun partners doordat patiënten kunnen leren van ervaringen van medepatiënten en meer tijd met hun neuroloog kunnen doorbrengen. Ook kunnen zij zich gesteund voelen door medepatiënten en hun partners. Aan dit onderzoek doen 270 neuromusculaire patiënten en hun partners mee. De helft van deze patiënten krijgt een GMC , de andere helft krijgt een individueel poliklinisch consult. Patiënten en partners krijgen vier keer een vragenlijst thuisgestuurd, tot zes maanden na het consult. Vervolgens worden de resultaten van beide groepen met elkaar vergeleken om na te gaan wat de meerwaarde van deze groepsconsulten kan zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website