Projectomschrijving

Het onderzoek richt zich op vrouwen van 70 jaar of ouder met eierstokkanker . Bij 80% van de patiënten is er sprake van een gevorderde ziekte. De standaard behandeling is een combinatie van 6 kuren chemotherapie en chirurgie.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 patiënten de gestarte behandeling niet afmaakt. In 75% werd minder dan de helft van de 6 kuren gegeven. Dit heeft een negatieve uitkomst op overleving en kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van zorg door betere patiëntselectie en het voorkomen van overbehandeling bij kwetsbare ouderen met ovariumcarcinoom.

Onderzocht wordt of met geriatrische screeningstesten een onderscheid mogelijk is tussen fitte patiënten die de standaardbehandeling kunnen ondergaan en kwetsbare patiënten die een aangepaste behandeling behoeven.

Het streven is dat screening leidt tot meer afgemaakte standaardbehandelingen bij fitte patiënten en meer afgemaakte aangepaste behandelingen bij kwetsbare ouderen.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website