Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment worden ongeveer 20% van de kinderen in het eerste levensjaar vanuit het consultatiebureau (CB) voor beeldvorming van de heupen in het ziekenhuis verwezen vanwege verdenking op heupdysplasie. Uiteindelijk geven maar 2-3% van de kinderen aanleiding tot behandeling en wordt 86% onnodig verwezen. Het Soundchec 2 project onderzoekt de mogelijkheden om de relatieve inefficiëntie in de screening naar heupdysplasie op de CBs terug te dringen middels beeldvorming met ECHO op de CBs. Hierbij is de kwaliteit van screening met ECHO bij kinderen van 3 maanden door CB artsen en verpleegkundigen onderzocht naast de kwaliteit van ingehuurde rontgenlaboranten, alsmede de effecten van verschillen in CB organisatie en omgeving en de hieraan gerelateerde kosteneffectiviteit van de nieuwe screeningsmethode. Daarnaast is een software product gemaakt waarmee op basis van de verkregen data wijzigingen in de organisatie van de screening kunnen worden gesimuleerd waarbij de effecten hiervan op de kosteneffectiviteit zichtbaar gemaakt kunnen worden in algemene en specifieke omstandigheden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De screening op heupdysplasie met ECHO door CB artsen en verpleegkundigen liet het percentage onnodig verwezen kinderen voor beeldvorming van de heupen in het ziekenhuis dalen van 86% naar 36%. Naar aanleiding van recent gepubliceerd onderzoek naar de indicaties voor behandeling van heupdysplasie zou het aantal verwezen kinderen op basis van de data van Soundchec 2 nog eens met 70% kunnen dalen. De kwaliteit van de ECHO screening door CB artsen en verpleegkundigen was goed, echter voor de continuïteit van de know-how en de vaardigheden op de CB’s zal ECHO screening met behulp van radiologisch laboranten toch de betere structurele organisatie zijn. De data op het gebied van kosteneffectiviteit lieten als belangrijkste invloeden zien de regionale verschillen in prevalentie van de heupdysplasie en de kosten van de extra investeringen in de screening. Met goede planning en gebruikmaking van reeds aanwezige infrastructuren voor ECHO screening zou een maximale kosteneffectiviteit gehaald moeten worden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project loopt qua tijdsschema en budgetplanning tot op heden nagenoeg volgens de planning zoals omschreven in de projectaanvragen 945-16-309 en 945-16-309HTA. De JGZ organisaties Zuwe-Aveant en Carinova zijn participerend voor de proefimplementatie in resp. de regio Utrecht en de regio Salland.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot eind augustus 2008 zijn er in Utrecht ongeveer 1793 kinderen opgeroepen waarvan 875 daadwerkelijk op de screening zijn gekomen (49%). Naar verwachting zal ongeveer eind 2008 het beoogde aantal kinderen (2300) opgeroepen zijn en zal t/m april 2009 gescreend worden.

In Salland zijn in de periode november 2007 tot en met augustus 2008 1408 kinderen opgeroepen waarvan uiteindelijk 1295 zijn gescreend (92%). Naar verwachting zal hier in januari 2009 het beoogde aantal kinderen (2300) opgeroepen zijn en zal t/m april 2009 gescreend worden (geboortes t/m 15 december 2008.

Verdere details zijn beschreven in het bijgevoegde 2e voortgangsverslag.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

There is general consensus on the need for screening for developmental dysplasia of the hip (DDH) but not on the best method. Screening for DDH in the Netherlands consists of repeated physical examination of babies in their first months by physicians at Child Health Care (CHC) centers and imaging (radiography or ultrasound(US)) of children with risk factors for DDH. Some European countries have converted to US of all children, however without solid medical or economical evidence. In the Netherlands, a recent study showed that general US at the age of three months more (cost)effectively detects DDH than the current stepwise screening policy or general US at one or two months (Soundchec study). The next challenge is to implement this policy in CHC.

We propose a pilot study among 4600 children in two regions to study the feasibility of implementation of general US for DDH at three months of age in the preventive healthcare setting (CHC). After focus group interviews with representatives of all relevant disciplines (from field workers to policy makers) and the development of the design of strategy of implementation, we will train CHC staff to perform also US of the hip in all children during an 18 month study period. The results of the present implementation proposal will be a report consisting of a description of relevant determinants of implementation, an implementation strategy, outcomes of technical US achievements in CHCs, a report on personnel and management satisfaction, a report on parents satisfaction, US training modules, a plan for internal support structure with suggestions for planning, organizing and performing US at the levels of organisation, supervision and continuing education, a guide for monitoring and quality surveillance of the screening, outcomes of cost-effectiveness of US screening in CHCs and general recommendations by a board of independent representatives of relevant disciplines. The identification of determinants and the development of the implementation strategy are planned in months 1-8, preparation for the screening will take place in the months 9-12, actual implementation in the months 13-30 and data analysis and final reporting in the months 30-36.

 

Het nut van screening op heupdysplasie bij kinderen in het eerste levensjaar wordt algemeen ingezien echter er is geen consensus over de beste methode. In Nederland vindt screening plaats op consultatiebureaus doormiddel van herhaaldelijk lichamelijk onderzoek. Kinderen met risicofactoren worden daarbij in ieder geval verwezen voor beeldvormend onderzoek (röntgen of ultrageluid (US)). In sommige Europese landen worden wel alle kinderen onderzocht met behulp van US, e.e.a echter zonder solide wetenschappelijke onderbouwing. Een recente studie in Nederland (Soundchec) geeft sterke aanwijzingen dat algemene screening met behulp van US bij een leeftijd van 3 maanden zowel medisch als economisch de beste uitkomsten geeft. Derhalve is het nu wenselijk een implementatie traject in te zetten.

In dit voorstel wordt een studie neergezet bij 4600 kinderen in twee verschillende regios om de implementatie van algemene screening op heupdysplasie in de jeugdgezondheidszorg met behulp van US bij kinderen van 3 maanden te bestuderen. Na het verrichten van focus group interviews met vertegenwoordigers van alle betrokken groepen (van veldwerkers tot beleidsmakers) en het ontwerpen van de implementatiestrategie zullen medewerkers van consultatiebureaus opgeleid worden om gedurende een periode van 18 maanden alle kinderen met een leeftijd van 3 maanden met behulp van US te onderzoeken op heupdysplasie. In het uiteindelijke evaluatierapport zullen de volgende onderwerpen worden besproken: relevante determinanten voor algemene implementatie, de implementatiestrategie, technische uitkomsten van US-screening door medewerkers van consultatiebureaus, evaluatie door uitvoerders en managers van consultatiebureaus, evaluatie door ouders, opleidingsmodules voor US-screening, een plan voor een ondersteunende structuur met richtlijnen voor planning, organisatie en uitvoering van US-screening op de niveaus van organisatie, supervisie en onderwijs, richtlijnen voor controle en kwaliteitsbewaking van US-screening, uitkomsten van kosteneffectiviteit en algemene aanbevelingen van een onafhankelijk forum van vertegenwoordigers van betrokken disciplines. In de eerste 8 maanden van het onderzoek zullen de determinanten voor succesvolle implementatie worden geïdentificeerd en de implementatiestrategie worden ontworpen, in de maanden 9-12 zal de werkelijke voorbereiding voor de screening plaatsvinden die in de maanden 13-30 zal worden uitgevoerd. Data analyse en rapportage zal in de maanden 30-36 geschieden.

 

 

(no more than 20 lines)

·implementation objective(s)/research question(s):

·design:

·study population(s)/datasets:

·intervention to be implemented:

·implementation activities/strategy:

·outcome measures and process indicators:

·power/data-analysis:

·economic evaluation:

·time schedule:

 

key words

(no more than 8):

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website