Projectomschrijving

Van alle pasgeborenen heeft 2% tot 3% een aangeboren heupafwijking (heupdysplasie). Het percentage baby’s dat door de consultatiebureauarts naar het ziekenhuis wordt verwezen vanwege een mogelijke heupdysplasie is echter veel hoger, ongeveer 20%. In Utrecht is nagegaan of het onderzoeken van het heupgewicht met echografie op het consultatiebureau het aantal onterechte doorverwijzingen kan verminderen. Daarnaast werd onderzocht of deze echografie het beste kan worden uitgevoerd door de (bijgeschoolde) consultatiearts/consultatieverpleegkundige of door een hiervoor ingehuurde radiolaborant. Het onderzoek toonde aan dat echografie op het consultatiebureau goed mogelijk is en dat het percentage onnodige verwijzingen hierdoor sterk vermindert. Consultatiebureauartsen/verpleegkundigen zijn goed in staat de echografie uit te voeren als is het met het oog op de continuïteit wellicht beter radiolaboranten hiervoor in te schakelen.  De kosteneffectiviteit varieert waarschijnlijk per regio en is afhankelijk zijn van het vóórkomen van heupdysplasie in de regio en de organisatie van de jeugdzorg in de betreffende regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website