Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kosten-effectiviteitsresultaten uit randomized clinical trials (RCT's) zijn de basis voor aanbevelingen en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. RCT's worden echter uitgevoerd in selectieve omgevingen en in zorgvuldig geselecteerde patiëntgroepen, die veelal niet representatief zijn voor de "gemiddelde" patiënt. Hoewel het probleem veelvuldig beschreven en erkend is, is tot nu toe geen model (of functie) ontwikkeld om de resultaten van RCT's te extrapoleren naar de dagelijkse praktijk. DoelOntwikkelen van een model om kosten-effectiviteitsresultaten uit hemato-oncologische RCT's te extrapoleren naar de dagelijkse praktijk. OnderzoeksvraagIn hoeverre zijn kosten-effectiviteitsresultaten verkregen in hemato-oncologische RCT's representatief voor de dagelijkse praktijk? DesignRetrospectieve vergelijking van patiëntgegevens van patiënten behandeld in RCT's (n=200) en van patiënten behandeld in de dagelijkse praktijk (n=200). Studiepopulatie / databronnenPatiënten met een non-Hodgkin lymfoom (NHL) van intermediaire of hoge maligniteitsgraad. Als trialdata worden bestanden van de HOVON-3 en -25 trials gebruikt. Voor gegevens van patiënten buiten trials worden bestanden van een lopend iMTA-project gebruikt en zullen additionele data worden verzameld. InterventieChemotherapie, radiotherapie, perifere-stamceltransplantatie, autologe beenmergtransplantatie. Overleving, ziektevrije overleving, tumorremissie, kosten. Data-analyse zal plaatsvinden via step-down regressie analyse, waarbij onafhankelijke variabelen geïdentificeerd zullen worden die de belangrijkste voorspellers zijn van de (afwijkingen in) behandelingskosten en -effecten tussen RCT's en praktijk. Tijdschema 3 maanden voor literatuuronderzoek, 13 maanden dataverzameling en -verwerking, 6 maanden analyseren en 3 maanden voor rapportage

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website