Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel psychotherapie een effectieve manier is om depressie te behandelen, is er ruimte voor verbetering. In deze studie is onderzocht of een hogere sessiefrequentie tot een beter behandelresultaat leidt. Het verhogen van de sessiefrequentie van één sessie naar twee sessies per week (met een gelijk aantal sessies in totaal) van de twee meest toegepaste psychotherapieën voor depressie (CGT en IPT) leidt tot een grotere afname van depressieve klachten, minder drop-out en een kortere tijd tot herstel na behandeling. Op de langere termijn leidt de tweewekelijkse sessiefrequentie tot meer afname van depressieve klachten maar ook tot hogere maatschappelijke kosten in vergelijking tot de groep die wekelijkse sessies ontving, maar deze verschillen zijn niet significant. We concluderen dat een hogere sessiefrequentie tot een beter behandelresultaat leidt, in ieder geval direct na de behandeling, en dat tweewekelijkse sessies op grotere schaal zouden kunnen worden aangeboden in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel psychotherapie een effectieve manier is om depressie te behandelen, is er ruimte voor verbetering. In deze studie is onderzocht of een hogere sessiefrequentie tot een beter behandelresultaat leidt. Het verhogen van de sessiefrequentie van één sessie naar twee sessies per week (met een gelijk aantal sessies in totaal) van de twee meest toegepaste psychotherapieën voor depressie (CGT en IPT) leidt tot een grotere afname van depressieve klachten, minder drop-out en een kortere tijd tot herstel na behandeling. Op de langere termijn leidt de tweewekelijkse sessiefrequentie tot meer afname van depressieve klachten maar ook tot hogere maatschappelijke kosten in vergelijking tot de groep die wekelijkse sessies ontving, maar deze verschillen zijn niet significant. We concluderen dat een hogere sessiefrequentie tot een beter behandelresultaat leidt, in ieder geval direct na de behandeling, en dat tweewekelijkse sessies op grotere schaal zouden kunnen worden aangeboden in de geestelijke gezondheidszorg.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: De effectiviteit van psychotherapie kan verbeterd worden door de frequentie van sessies aan het begin van de therapie te verhogen.

Hypothese: Twee sessies per week zijn kosteneffectiever dan een wekelijkse sessie bij de start van psychotherapie.

Studie opzet: Economische evaluatie naast een multicenter gerandomiseerde behandelstudie.

Studiepopulatie: 200 depressieve patiënten die hulp zoeken bij een ggz-instelling.

Interventie: Twee sessies cognitieve therapie of interpersoonlijke therapie per week bij de start van psychotherapie, tot 20 sessies in totaal.

Standaard waarmee de interventie wordt vergeleken: Een wekelijkse sessie cognitieve therapie of interpersoonlijke therapie bij de start van psychotherapie, tot 20 sessies in totaal.

Uitkomstmaten: Depressie (BDI) en kwaliteit van leven (EQ5D) gedurende 52 weken.

Sample size berekening/data-analyse: 100 patiënten in iedere groep, gebaseerd op een effect size van het verschil van 0.45. De effectiviteit wordt geanalyseerd met mixed lineair regression modeling.

Kosteneffectiviteitanalyse/budget impact analyse: De economische evaluatie wordt gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief. In de budget impact analyse zullen de financiële consequenties van het invoeren van twee sessies per week worden doorgerekend over een periode van 5 jaar.

Tijdpad: 0-6 maanden: voorbereiding; 6-30 maanden: rekrutering; 6-42 maanden: behandeling en (na-)meting; 36-46 maanden: rapportage.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de 18 maanden dat het project nu draait, is het onderzoek voorbereid en opgestart. In december 2014 is begonnen met de werving van deelnemers. Inmiddels zijn er ruim 60 deelnemers ingestroomd. Dat blijft wat achter bij de planning, en daarom breiden we het aantal deelnemende ggz-instellingen uit. Het design-artikel, waarin we de opzet van ons onderzoek beschrijven, is onlangs gepubliceerd in BMC Psychiatry.

 

• Bruijniks SJ, Bosmans J, Peeters FP, Hollon SD, van Oppen P, van den Boogaard M, Dingemanse P, Cuijpers P, Arntz A, Franx G, Huibers MJH (2015). Frequency and change mechanisms of psychotherapy among depressed patients: study protocol for a multicenter randomized trial comparing twice-weekly versus once-weekly sessions of CBT and IPT. BMC Psychiatry Jun 30;15:137.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: De effectiviteit van psychotherapie kan verbeterd worden door de frequentie van sessies aan het begin van de therapie te verhogen.

Hypothese: Twee sessies per week zijn kosteneffectiever dan een wekelijkse sessie bij de start van psychotherapie.

Studie opzet: Economische evaluatie naast een multicenter gerandomiseerde behandelstudie.

Studiepopulatie: 200 depressieve patiënten die hulp zoeken bij een ggz-instelling.

Interventie: Twee sessies cognitieve therapie of interpersoonlijke therapie per week bij de start van psychotherapie, tot 20 sessies in totaal.

Standaard waarmee de interventie wordt vergeleken: Een wekelijkse sessie cognitieve therapie of interpersoonlijke therapie bij de start van psychotherapie, tot 20 sessies in totaal.

Uitkomstmaten: Depressie (BDI) en kwaliteit van leven (EQ5D) gedurende 52 weken.

Sample size berekening/data-analyse: 100 patiënten in iedere groep, gebaseerd op een effect size van het verschil van 0.45. De effectiviteit wordt geanalyseerd met mixed lineair regression modeling.

Kosteneffectiviteitanalyse/budget impact analyse: De economische evaluatie wordt gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief. In de budget impact analyse zullen de financiële consequenties van het invoeren van twee sessies per week worden doorgerekend over een periode van 5 jaar.

Tijdpad: 0-6 maanden: voorbereiding; 6-30 maanden: rekrutering; 6-42 maanden: behandeling en (na-)meting; 36-46 maanden: rapportage.

 

Objective: The effectiveness of psychotherapy can be improved by increasing the frequency of sessions at the beginning of therapy.

Hypothesis: Twice-weekly sessions are more cost-effective than once-weekly sessions at the start of psychotherapy.

Study design: Economic evaluation alongside a multicenter randomized trial.

Study population: 200 depressed patients seeking help in a mental health center.

Intervention: Twice-weekly sessions of cognitive therapy or interpersonal therapy at the start of therapy, up to 20 sessions in total.

Standard intervention to be compared to: Once-weekly sessions of cognitive therapy or interpersonal therapy at the start of therapy, up to 20 sessions in total.

Outcome measures: Depression (BDI) and quality of life (EQ5D) over the course of 52 weeks.

Sample size/data analysis: 100 patients in each group, based on an effect size for the difference of 0.45. Effectiveness will be analyzed using mixed linear regression modeling.

Cost-effectiveness analysis/budget impact analysis: The economic evaluation will be conducted from a societal perspective. In the budget impact analysis, the financial consequences of wide spread implementation of twice-weekly sessions will be evaluated over a period of 5 years.

Time schedule: 0-6 months: preparation; 6-30 months: recruitment; 6-42 months: treatment and follow-up; 36-46 months: reporting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website