Projectomschrijving

Heupfracturen komen voor bij 17.000 Nederlanders per jaar. Na een heupfractuur is er een verhoogde kans op ernstige complicaties. Er is vaak tijdelijk en soms permanent verlies van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Een deel van de heupfracturen betreft een dijbeenhalsbreuk. Deze kunnen behandeld worden met een inwendige fixatie, waarvoor twee methoden bestaan. Beide behandelingen hebben verschillende voor- en nadelen, maar het is nog onduidelijk welke behandeling het beste is.

In een internationaal onderzoek, de FAITH studie (Fixation using Alternative Implants for the Treatment of Hip Fractures), worden beide methoden vergeleken. In Nederland wordt dit onderzoek in 14 ziekenhuizen verricht en nemen 250 patiënten deel. Er worden gegevens verzameld over complicaties en heroperaties. Daarnaast vullen patiënten vragenlijsten in over hun functioneren, kwaliteit van leven en zorggebruik (voor kostenberekening). Door middel van deze gegevens zal de kosteneffectiviteit van beide methoden vergeleken worden.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website