Projectomschrijving

Voor een optimale behandeling van mensen met (niet-kleincellig) longkanker is het zeer belangrijk te weten of de tumor is uitgezaaid. Alleen als er geen uitzaaiingen zijn, is een operatie zinvol. Het onderzoek naar uitzaaiingen is ingewikkeld en vergt verschillende technieken. In Amsterdam is onderzocht of het gebruik van een ‘whole body FDG-PET’, een beeldvormende techniek die in één keer het hele lichaam onderzoekt, het opsporen van uitzaaiingen bij longkanker gemakkelijker, beter en eventueel ook goedkoper maakt. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat het toepassen van FDG-PET nà de gebruikelijke technieken kosteneffectief is. In dit onderzoek is bij een groep van 465 patiënten whole body FDG-PET als eerst gebruikte diagnostische techniek vergeleken met de gebruikelijke manier van opsporen van uitzaaiingen. Hierbij bleek dat FDG-PET niet kosteneffectief kan worden ingezet als eerste methode om uitzaaiingen bij (niet-kleincellig) longkanker op te sporen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website