Projectomschrijving

Er zijn 2 verschillende vaginale verzakkingsoperaties waarbij de baarmoeder behouden blijft: de Manchester operatie en de sacrospinale fixatie. De keuze hangt grotendeels af van de voorkeur van de gynaecoloog. Onderzocht wordt na welke operatie de meeste vrouwen geen verzakkingsklachten en geen verzakking meer hebben.

Vrouwen met een matig-ernstige verzakking van de baarmoeder die niet eerder geopereerd werden aan een verzakking kunnen deelnemen. Meerdere ziekenhuizen in Nederland doen mee aan dit onderzoek. Er worden in totaal 418 vrouwen geïncludeerd. Door loting wordt bepaald welke operatie een vrouw krijgt. Nacontroles vinden plaats met vragenlijsten en gynaecologisch onderzoek.
Artsen en patiënten kunnen straks compleet voorgelicht worden over voor- en nadelen van beide ingrepen. Indien één van de ingrepen minder effectief of duurder blijkt, dan zullen gynaecologen deze operatie straks niet meer aanbieden aan vrouwen met verzakkingsklachten van de baarmoeder.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website