Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sindskort is het mogelijk om met drie-dimensionele echo (3D echo) de hele rechter ventrikel (RV) af te beelden en de functie ervan te bepalen.

Dit onderzoek heeft de uitkomsten van 3D echo vergeleken met MRI wat betreft metingen van de rechterkamerfunctie. Het blijkt uit dit onderzoek dat het in een groot percentage (bijna 80%)van de patiënten lukt om de RV af te beelden en de uitkomsten zijn goed vergelijkbaar met MRI. Met 3D echo meting is de RV vrijwel altijd kleiner dan wanneer deze wordt gemeten met MRI, maar de functie - hoe goed de kamer knijpt - komt erg goed overeen. Het grote voordeeel van 3D echo boven MRI is dat het maken van de echo veel korter duurt dan het maken van een MRI, wat prettig is voor de patiënt en dat de analysetijd ook korter is. Bovendien is het onderzoek aanzienlijk goedkoper.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in een centrum met veel ervaring op het gebied van 3D echo. De uitdaging is nu om deze techniek te implementeren in de klinische praktijk, ook buiten de zeer gespecialiseerde centra.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe was het bepalen van de functie van de rechter hartkamer met behulp van echocardiografie erg moeilijk. De belangrijkste reden hiervoor was dat de rechter kamer een zeer complexe vorm heeft, die niet goed in zijn geheel weer te geven is met de gewone - twee-dimensionale - echo van het hart. Dit had tot gevolg dat als een betrouwbare meting van de rechterkamerfunctie nodig was er veelal een MRI van het hart werd gemaakt.

Sindskort is het mogelijk om met drie-dimensionele echo (3D echo) de hele rechter ventrikel af te beelden. Dit onderzoek heeft de uitkomsten van 3D echo vergeleken met MRI wat betreft metingen van de rechterkamerfunctie. Het blijkt uit dit onderzoek dat het in een groot percentage (bijna 80%)van de patiënten lukt om de rechter kamer af te beelden en de uitkomsten zijn goed vergelijkbaar met MRI. Met 3D echo meting is de rechter kamer vrijwel altijd kleiner dan wanneer deze wordt gemeten met MRI, maar de functie - hoe goed de kamer knijpt - komt erg goed overeen. Het grote voordeeel van 3D echo boven MRI is dat het maken van de echo veel korter duurt dan het maken van een MRI, wat prettig is voor de patiënt en dat de analysetijd ook korter is. Bovendien is het onderzoek aanzienlijk goedkoper.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in een centrum met veel ervaring op het gebied van 3D echo. De uitdaging is nu om deze techniek te implementeren in de klinische praktijk, ook buiten de zeer gespecialiseerde centra.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Per 1 april 2008 heeft het betreffende onderzoek een herstart gemaakt met een nieuwe onderzoeker. Gedurende de eerste drie weken heeft zij zich verdiept in de literatuur, kennisgenomen van de opnamemethodes zoals gebruikt worden en geoefend met de analyseprogramma’s. Eind april is weer gestart met de inclusie van volwassenen patiënten. De oorspronkelijk gedefinieerde doelgroep, volwassenen met een aangeboren hartafwijking, werd uitgebreid met een aanvullende groep. Namelijk kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dit startte begin juli.

 

Vanaf april 2008, na de herstart, zijn er van 53 volwassenen en zestien kinderen met aangeboren hartafwijkingen 3D- echo en MRI opnames binnen twee uur van elkaar gemaakt. De verwachting is dat tot het einde van 2008 nog eens dertig patiënten kunnen worden geïncludeerd. Tevens zijn MRI en 3D-echo opnames bij een veertiental patiënten met verworven rechter hartkamer pathologie verzameld.

 

De kwaliteit van de opnames is redelijk tot goed bij 80% van de patiënten. Het overige deel betreft patiënten waarbij ook het 2D-echo matige tot slechte beelden opleverde door met name lichaamsbouw, ligging van het verwijde of verdikte hart dan wel status na operatieve correctie van de hartaandoening in het verleden waardoor littekenweefsel het beeld bemoeilijkte.

 

De tijd waarin de 3D-echo gemaakt kan worden, blijkt ongeveer tien minuten te zijn. De duur van de analyse van de beelden achteraf, is zo’n drie tot vijf minuten. De correlatie van volumina bepaald middels 3D-echo en MRI blijkt goed te zijn bij de eerste vijfendertig aaneensluitende patiënten.

 

Onderzoekster heeft voorts een nieuwe aanvraag bij de Medisch Etische Toetsingscommissie ingediend en goedgekeurd om toestemming te verkrijgen om dezelfde onderzoeken toe te passen bij gezonde volwassenen. Dit om normaalwaarden van volumina en pompfunctie van de rechter en linker hartkamer te verkrijgen. Tevens is een verzoek goedgekeurd om de patiënteninclusie te optimaliseren door ook patiënten die voor een regulier 2D-echo onderzoek komen, te vragen om aan het onderzoek deel te nemen. Ook worden mogelijkheden en waarde van echocontrast toediening geëvalueerd teneinde de afgrenzing van de endocardiale border (grens tussen caviteit en myocard) van de rechter hartkamer te verbeteren. Hierdoor zou de analyse van de rechter hartkamer vergemakkelijkt worden en zouden volumina en functie nauwkeuriger te bepalen zijn.

 

Door de vertraging die het onderzoek heeft opgelopen, is de studie nu niet afgerond, wat wel de oorspronkelijke opzet was. Het project kan doorlopen, omdat inmiddels voor tenminste anderhalf jaar extra financiering is gevonden. De verwachting is dat in de komende anderhalf jaar het project alsnog kan worden afgerond.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 80% van de patiënten met aangeboren hartafwijkingen blijkt het mogelijk om redelijk tot goed te analyseren 3D-echo beelden te verkrijgen. De opname van deze echobeelden duurt gemiddeld tien minuten. De analyse ervan gemiddeld drie tot vijf minuten. De correlaties van volumina bepaald middels 3D-echo en MRI zijn goed bij de eerste vijfendertig opeenvolgende patiënten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Assessment of right ventricular function: comparison between MRI and real-time 3-D echocardiography

Research questions:

1. Can right ventricular function be assessed reliably by means of transthoracic, real-time 3-dimensional echocardiography (compared with MRI)

2. comparison of costs of RV function assessment of RT-3D echo and MRI

Study design: 125 patients who will undergo a MRI for assessment of right ventricular function will have a 3-D echo study within 2 hours of the MRI examination. The investigators are blinded for results of the other examination. Inter- and intra-observer variability will be tested, as well as agreement between RT-3D echo and MRI.

Study population: patients from the GUCH outpatient clinic with a high likelihood of RV dysfunction, who will undergo quantitative MRI analysis of RV function.

Intervention: a RT 3-D echocardiographic investigation for research purposes only.

Outcome parameters: difference between MRI and RT-3D echo measurements of RV volumes, reproducibility of MRI and RT-3D echo measurements and difference in costs between MRI and RT-3D echo

Statistics and power analysis: 2-sided t-test will and Bland-Altman analysis will be done to compare the echo and MRI data. Power calculation, based on a standard deviation of 0.25, leads to a number of 125 patients to answer to study questions.

Economic evaluation: a detailed cost-analysis will be done from a societal perspective.

The time schedule: data acquisition can start at day 1 and is scheduled for 15 months. Nine months remain for data analysis and preparation of manuscripts.

 

Samenvatting

Bepalen van rechterventrikelfunctie: een vergelijking van MRI en real-time 3D echo.

Onderzoeksvragen:

1. kan rechterventrikelfunctie (RV functie) met RT-3D echo betrouwbaar worden gemeten (vergelijking met MRI)?

2. kosten van RT-3D echo in vergelijking met MRI voor meting van RV functie.

Studie opzet: 125 patiënten die een MRI ondergaan voor meting van de RV functie, zullen binnen 2 uur van de MRI, een RT-3D echo ondergaan voor RV functie meting. De analyse van MRI- als de RT-3D echometingen worden door 2 onafhankelijke en geblindeerde onderzoekers verricht. Elke onderzoeker doet ook een tweede analyse van dezelfde MRI- of RT-3D echo. Inter- en intra-observer variablitiet en verschillen tussen RT-3D echo en MRI meting zullen worden onderzocht.

Studiepopulatie: patiënten van polikliniek volwassenen met een aangeboren hartafwijking van het ErasmusMC, met een grote kans rechterventrikeldysfunctie, die om klinische redenen een MRI-studie ondergaan voor meting van de RV functie.

Interventie: een RT-3D echo, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.

Uitkomstmaten: verschil MRI en RT-3D echo m.b.t RV volumes, reproduceerbaarheid van MRI en RT-3D echo metingen en verschil in kosten tussen MRI en RT-3D echo.

Statistiek: een dubbelzijdige t-test en een Bland-Altman analyse zullen worden gedaan om RT-3D echo te vergelijken met MRI. De powercalculatie, gebaseerd op een standaarddeviatie van 0.25, leidt tot een minimum aantal patiënten van 125.

Economische evaluatie: er zal een gedetailleerde kostenanalyse plaatsvinden vanuit maatschappelijk perspectief.

Tijdspad: In 15 maanden kunnen 150 patiënten worden geïncludeerd in de studie. Aansluitend zijn 9 maanden nodig voor data analyse en het schrijven van artikelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website