Projectomschrijving

De PLASTIC-studie evalueerde de toegevoegde waarde van FDG-PET/CT en stadieringlaparoscopie (SL) bij stadiering van gevorderde maagkanker, welke volgens de huidige nationale richtlijn standaard wordt verricht. Inzet van deze diagnostische modaliteiten kan leiden tot detectie van niet-operabele ziekte (tumordoorgroei in omringende organen of uitzaaiingen) en daarmee niet-zinvolle maagoperaties voorkomen, evenals daarmee gerelateerde kosten. SL leidde tot een substantiële vermindering in het aantal niet-zinvolle maagoperaties en kan daarmee tot een significante jaarlijkse kostenbesparing, terwijl de toegevoegde waarde van FDG-PET/CT beperkt was en kosten verhoogt. Derhalve is het aanbevolen om niet routinematig FDG-PET/CT te verrichten, en wel standaard SL uit te voeren bij stadiering van gevorderde maagkanker. In de toekomst kan op nationaal niveau en vooral op patiëntniveau een verbeterde afweging worden gemaakt van de baten en kosten van FDG-PET/CT en SL voor patiënten met maagkanker.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website