Projectomschrijving

Per 1 juli 2016 is de nieuwe richtlijn voor de behandeling van patiënten met maagkanker van kracht. Deze richtlijn adviseert om, bij patiënten met een hoog risico tumor (cT3-4) die in aanmerking komen voor een behandeling gericht op genezing, een PET-scan en een kijkoperatie van de buik te verrichten voor aanvang van de behandeling. Een mogelijk voordeel van deze onderzoeken is dat eventuele uitzaaiingen opgespoord kunnen worden die anders niet ontdekt zouden zijn, waardoor patiënten niet onnodig een maagoperatie ondergaan. Een mogelijk nadeel is dat ze extra geld kosten, en dat ze een last kunnen vormen voor patiënten. Het is onduidelijk hoeveel patiënten baat hebben bij deze onderzoeken, en of de voordelen opwegen tegen de nadelen. De landelijke PLASTIC studie zal deze voor- en nadelen evalueren bij alle patiënten die deze onderzoeken ondergaan volgens de richtlijn. Voor patiënten zijn er geen extra handelingen aan de studie verbonden, behoudens het invullen van enkele vragenlijsten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website