Projectomschrijving

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 900 vrouwen geopereerd aan uitgezaaide eierstokkanker. De belangrijkste voorspeller voor een langere overleving is het verwijderen van alle tumor tijdens deze operatie. Als de kanker helemaal verspreid is over de darmen en het buikvlies is het lastig om met de huidige chirurgische technieken een complete operatie (debulking) te bereiken.

In de PlaComOv studie wordt de waarde van een nieuw chirurgisch instrument –de PlasmaJet- vergeleken met de traditionele manier van het opereren bij uitgezaaide eierstokkanker. Met dit apparaat, kan men zeer kleine tumorplekjes behandelen zodat de tumor verdampt.

De primaire uitkomstmaat is het aantal complete debulkingen. Daarnaast wordt gekeken naar kwaliteit van leven, de noodzaak tot aanleggen van een stoma en kosteneffectiviteit.

Dit onderzoek is een multicenter onderzoek vanuit het Erasmus MC in de regio’s Leiden en Rotterdam en in Enschede.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website