Projectomschrijving

Bij patiënten die bariatrische chirurgie (operatie i.v.m. extreem overgewicht) ondergaan is er een verhoogde kans op slaapapneu (ademstilstand tijdens de slaap met als gevolg een daling van het zuurstofgehalte). Rondom de operatie kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de potentieel levensbedreigende gevolgen van slaapapneu te voorkomen.
In sommige klinieken wordt vóór de operatie bij iedere patiënt een slaapregistratie verricht. Indien slaapapneu wordt aangetoond kan de patiënt vervolgens worden behandeld met een zogenaamd CPAP-apparaat waarbij positieve druk de luchtwegen openhoudt. In andere klinieken wordt bij alle patiënten die een gewichtsreducerende operatie ondergaan het zuurstofgehalte bewaakt in de eerste fase na de ingreep, ongeacht of slaapapneu tevoren is aangetoond. In deze studie zullen genoemde behandelingsmethoden worden vergeleken om aan te tonen wat de meest doelmatige en veilige methode is voor patiënten met extreem overgewicht en kans op slaapapneu.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website