Projectomschrijving

Na een polsbreuk kan de pols in een verkeerde stand vastgroeien. Deze scheefstand kan operatief  gecorrigeerd worden door een wig in het bot te zagen, waardoor de pols in een goede stand kan worden gezet en vastgezet met plaat en schroeven. Het ontstane botdefect wordt veelal opgevuld met bot uit de bekkenkam. Deze operatie wordt in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd en wordt gezien als de standaardbehandeling. Het voordeel van het opvullen van het botdefect is dat het mogelijk de botgenezing kan bevorderen, maar er kunnen ook complicaties optreden zoals pijnklachten, infectie en nabloeding ter hoogte van de oogstplek. Op basis hiervan wordt in sommige ziekenhuizen het botdefect niet opgevuld. Momenteel is het onduidelijk welke behandeling de beste is. Daarom wordt in deze studie onderzocht of het beter is om het botdefect op te vullen of juist niet. Om dit te kunnen bepalen wordt na de operatie gekeken naar kwaliteit van leven, complicaties, herstel in polsfunctie, botgenezing en kostenbesparing.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website