Projectomschrijving

Zorgverleners die met IC-patiënten te maken krijgen, worden regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma’s. In dit onderzoek wilden we door middel van interviews met verpleegkundigen en artsen inzicht krijgen in de aard van deze ethische dilemma’s. Daarnaast hebben we met behulp van een vragenlijst onder Nederlandse intensivisten factoren voor het al dan niet toepassen van de NVIC-richtlijn “Opnamevraag bij volle bedbezetting” bestudeerd.

De ethische problemen rond IC-opname en –ontslag zijn te verdelen in problemen met betrekking tot volle bedbezetting en problemen gerelateerd aan behandelbeslissingen. Onze resultaten laten zien dat wanneer zorgverleners het idee hebben dat er een gezamenlijke inspanning is om een bedbezettingsprobleem op te lossen, dit moreel onbehagen voorkomt of verkleint. Vroegtijdig bespreken van de wensen van patiënten ten aanzien van behandelmogelijkheden is van belang bij het voorkomen van ongewenste overbehandeling.
Zowel de bekendheid met als het naleven van de richtlijn bleken beperkt. Hernieuwde discussie over de basisprincipes van deze richtlijn zou de acceptatie en het naleven van de richtlijn kunnen verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website