Projectomschrijving

Na lymeziekte ontstaan soms late ziekteverschijnselen, óók na behandeling met antibiotica. In de PLEASE studie van het Radboudumc werd langere antibioticabehandeling onderzocht bij 280 mensen die na eerdere lymeziekte klachten hadden als gewrichtspijn, moeheid en concentratieproblemen.

Alle deelnemers kregen 2 weken het antibioticum ceftriaxon. Daarna werden ze gerandomiseerd: de 1e groep kreeg 12 weken doxycycline, de 2e groep claritromycine met hydroxychloroquine, en de 3e groep een placebo. De behandeling was geblindeerd voor patiënten en onderzoekers. Voor en na de behandeling vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven, en opnieuw na 26, 40 en 52 weken. Ook deden ze geheugentesten en droegen ze een activiteitentracker.

Resultaten

Op geen van deze momenten was er een significant verschil tussen de drie groepen. Volgens de rapportage van de patiënten zelf helpen 3 maanden extra antibiotica niet bij mensen met onbegrepen langdurige klachten die ooit lymeziekte hebben gehad.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Meer informatie

Lees meer informatie over Lyme en de onderzoeken op onze themapagina over Lyme

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website