Projectomschrijving

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen (mensen die zeer afhankelijk zijn, anderen juist proberen te ontwijken of mensen die last hebben van dwangmatig handelen) en persoonlijkheidsstoornis niet-anderszins-omschreven (PSNAO)  zijn ernstige psychische aandoeningen die gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. De gebruikelijke behandeling bij deze mensen is ambulante psychotherapie (mensen wonen thuis en komen voor behandeling regelmatig naar een kliniek). Hierbij duurt het veelal lang voordat er verbetering  optreedt. Kortdurende klinische psychotherapie (KKP) leidt sneller tot verbeteringen. Hierbij vindt de behandeling plaats terwijl de patiënt tot maximaal een half jaar is opgenomen in de kliniek. Doel van het Amsterdamse project was te onderzoeken of het grotere en snellere effect van KKP opweegt tegen de extra kosten die de opname met zich meebrengt. De studie is echter stopgezet aangezien er te weinig deelnemers bereid waren mee te doen aan de studie. Dit maakte een wetenschappelijk verantwoorde vergelijking tussen beide behandelvormen onmogelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website