Projectomschrijving

In dit onderzoeksproject werden de effectiviteit en kosteneffectiviteit geëvalueerd van een internet begeleidingsprogramma voor de behandeling van risicofactoren bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Aan het onderzoek namen 330 patiënten deel met een recente diagnose van een beroerte, hartinfarct of perifeer vaatlijden. De patiënten kregen gebruikelijke zorg of gebruikelijke zorg aangeboden via het internet begeleidingsprogramma. Het internet begeleidingsprogramma bestond uit een persoonlijk internet dossier en contact tussen de verpleegkundig specialist en de patiënt via internet gedurende 1 jaar. Bij alle patiënten in beide groepen werden na 1 jaar opnieuw alle risicofactoren gemeten.

Uit de resultaten blijkt dat behandeling van vasculair risicofactoren via een internetpolikliniek leidt tot een lager risico op hart- en vaatziekten en kosten bespaart. Opvallend in het onderzoek is, dat het aantal rokers en het cholesterol daalt.

Bij evaluatie van de kosteneffectiviteit blijkt dat de kosten voor een patiënt in de internet groep lager waren dan voor patiënten in de reguliere zorg groep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website