Projectomschrijving

Aanleiding

Ondanks de positieve effecten van fysieke training na een acute hartaandoening, nemen weinig hartpatiënten deel aan hartrevalidatie. Dit komt vaak door tijdgebrek of vervoersproblemen. Daarnaast vallen veel patiënten na de revalidatie terug in een inactieve leefstijl. Met revalidatie in de thuissituatie kunnen patiënten meer autonomie krijgen, en leren de trainingen in zijn/haar eigen schema in te plannen.

Methode

Het FIT@Home project onderzocht de effectiviteit en kosten van een
thuisrevalidatie programma, waarbij patiënten zelfstandig trainden met een hartslagmeter en begeleiding op afstand.
Resultaten: De 45 patiënten in de interventiegroep trainden even vaak als de 45 patiënten die de reguliere hartrevalidatie kregen. Patiënten in beide groepen verbeterden qua conditie en kwaliteit van leven na de revalidatie en na één jaar, zonder verschil tussen de groepen. Ook vanuit financieel oogpunt waren de twee methoden vergelijkbaar.

Conclusie

Thuisrevalidatie is een goed alternatief voor reguliere hartrevalidatie in het ziekenhuis.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website