Projectomschrijving

De NHG-Praktijkaccreditering bestaat uit een brede kwaliteitstoetsing van een huisartspraktijk, gevolgd door het maken van verbeterplannen. In het onderzoek wordt onderzocht in welke mate de NHG-Praktijkaccreditering bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg met betrekking tot bestaande hart- en vaatziekten. De eerste meting valt samen met de gegevensverzameling voor de NHG-Praktijkaccreditering. De interventiegroep implementeert een verbeterplan gericht op hart- en vaatziekten. De controlegroep implementeert een verbeterplan dat niet is gericht op hart- en vaatziekten of diabetes mellitus. Primaire en secundaire uitkomstmaten zijn gebaseerd op indicatoren zoals toegepast bij de accreditering. Primaire uitkomsten zijn het percentage patiënten met hart- vaatziekten met acceptabele waarden voor systolische bloeddruk en cholesterol en welke aspirine of alternatieven daarvoor gebruiken. Secundaire uitkomsten zijn klinische en organisatorische indicatoren voor kwaliteit van cardiovasculaire zorg. In de evaluatie wordt ook gekeken naar de kosten, onder meer voor de tijd die praktijkmedewerkers nodig hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website