Projectomschrijving

Depressieve symptomen hebben voor ouderen nadelige gevolgen voor hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Hoewel een effectieve behandeling beschikbaar is, worden depressieve symptomen bij veel ouderen niet bijtijds herkend en dus niet behandeld. In dit project is gekeken naar de effecten van screening op depressieve symptomen en aansluitende ‘stepped care’ behandeling bij 75-plussers in de huisartspraktijk. In dit onderzoek, waarin huisartspraktijken met en zonder deze benadering werden vergeleken, bestond de stepped care behandeling uit de volgende stappen: begeleiding door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vervolgens deelname aan de cursus “In de put, uit de put: leer zelf somberheid overwinnen” en zo nodig terugverwijzing naar de  huisarts, voor overleg over aanvullende (medicamenteuze) behandeling. Uit het onderzoek bleek dat de bestudeerde combinatie van screening en stepped care behandeling geen meerwaarde had ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Er werd geen verbetering van depressieve symptomen aangetoond en evenmin een besparing in de zorgkosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website